Associació Empresarial de lloguer de vehicles sense conductor de Catalunya

FET, FEM I FAREM

QUE HEM FET

Durant la trajectòria associativa, entre d'altres consecucions, cal destacar:

 • Reducció del I.V.A. sobre el lloguer de vehicles 1986 -> 33% (especial sobre béns de luxe) - 1987 -> 12%
 • Supressió de la fiança que la legislació establia com a requisit per exercir l'activitat.
 • Unificació de la targeta administrativa per empresa, no per vehicle.
 • Responsabilitat de les infraccions de Trànsit sobre l'infractor, i no contra el titular del vehicle.
 • Pagament ajornat de l'impost de circulació d'acord amb les Normatives Municipals, etc ...
 • Reducció del 30% de la base imposable quan els cotxes són transferits als 6 mesos de la seva matriculació •
 • Rebaixa de 4 a 2 anys per a l'exempció total de l'impost de matriculació
 • No obligatorietat de portar a bord, extintors d'incendis en vehicles industrials iguals o fins PMA de 3500 Kg.
 • Alliberament de la gravació de matrícules en les llunes dels vehicles.
 • Revista de la Federació del Lloguer de Cotxes des de l'any 1985.Facilitar el desenvolupament de l'activitat en Aeroports.
 • Col·laboració continua amb els cossos policials.
 • Reconeixement del contracte digital.
 • Ampliació del termini I.T.V.:   M1  de  2 anys a 4 anys  / N1 - 2a.revissió  de 1 anys a 2 anys  

QUÈ FEM

 • Assessorament temes relacionats amb l'activitat.
 • Compulsa de la documentació del vehicle.
 • Expedició certificats de paralització.
 • Assessorament en recursos de sancions de Tràfic / Transports.
 • Informació periòdica i puntual d'instruccions, legislacions, normatives, i ordenances d'Aeroports, Foment, Interior,
 • Indústria, Hisenda, Assegurances, Transports etc.
 • Convenis de col·laboració amb:
  • Concessionaris o Fabricants
  • Corredories d'Assegurances
  • Altres productes relacionats amb el sector ...

QUÈ FAREM

 • Exempció total de l'Impost de matriculació.
 • Reducció del I.V.A. 21% -> 10%
 • Implantació Plataforma Digital per a l'exportació de dades de lloguer als Cossos Policials "fitxes de policia" RD 1974.
 • Adaptació, desenvolupament i compliment del "Codi de Bona Conducta Europeu".

OBJECTIUS

 • Incrementar el nombre de socis, i dinamitzar la comunicació associació-associat.
 • Per un sector sense intrusisme; exercint l'activitat, amb els mateixos drets i obligacions.

Encara no ets soci d'AEVAC?

Apunta't ara