Associació Empresarial de lloguer de vehicles sense conductor de Catalunya

ESTEM A

Com a entitat representativa del sector AEVAC

Està integrada en

 • FENEVAL la Federació Nacional amb representativitat a:  

                           CNTT Comitè Nacional de Transport Terrestre 

                           CEOE Consell de Turisme de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresar                                                                   

                           LEASEUROPE Federació Europea

Coopera amb l'Administració en lluita contra qualsevol forma de delinqüència i frau fiscal.

Col·labora amb les organitzacions de consumidors i usuaris, en aquells temes que afecten ambdues institucions.

Participa amb:

 • Generalitat de Catalunya:
  • Juntes Arbitrals de Transport Terrestre
  • Comissió Interdepartamental Economia Col·laborativa de Transport i Mobilitat.
  • Pla Estratègic de Turisme
 • Ajuntament de Barcelona:
  • Juntes Arbitrals de Consum
  • Pacte per la Mobilitat.

Intervé en

 • Els convenis i conflictes col·lectius que puguin suscitar-se en l'àmbit de la seva competència, exercint les comeses que li atorguen les disposicions legals.


Encara no ets soci d'AEVAC?

Apunta't ara