Associació Empresarial de lloguer de vehicles sense conductor de Catalunya

ÀREES DE GOVERN

L'Associació i els seus òrgans de govern

  • La Assemblea General
  • La Junta Directiva

L'Òrgan Suprem de Govern i sobirà de l'Associació és l'Assemblea General, integrada per la totalitat dels associats. Adoptant els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna, reunint-se, almenys un cop l'any, dins dels mesos compresos entre febrer i novembre, ambdós inclosos. I regint-se, quant a la seva organització i funcionament, per el que estableixen els Estatuts.

La Junta Directiva és l'Òrgan mancomunat de govern, representació i administració de l'Associació d'acord amb les disposicions i directives de l'Assemblea General, sense perjudici de les potestats d'aquesta.

La Junta Directiva està formada pels següents membres:

  • President
  • Secretari
  • 4 Vicepresidents Provincials i 1 Vicepresident de Vehicles Industrials, que serà el mateix que el vicepresident de Barcelona.
  • 2 vocals
  • Tresorer

Estant escollida per l'Assemblea General, cada quatre anys, poden estar reelegits els seus membres.

Organigrama AEVAC

Presidenta

Pilar Bellot Navascués - VANGUARD Rent a Car


Secretari

José Luis Gómez Casquero - VAN CAR


Vicepresident Barcelona i Vehicles Industrials

Alex Puig Fontanals - MARTHE Rent a Car


Vicepresident per Girona

Alberto Martín Casla - ENTERPRISE


Vicepresident per Lleida

J.Conrado Montero Rebullida - CONRAD 2


Vicepresident per Tarragona

Alfonso Bel Royo - DELTACAR  

Vocals

Juan Carlos Ballestero Colas - BALLESTRO Alquiler

Kiko Bach - COVECAR 

Tresorer

David Jané Salvadó - DRIVE ME BARCELONA 

Encara no ets soci d'AEVAC?

Apunta't ara