Els Nostres Serveis

Principalment ens dediquem a negociar amb les Administracions locals i autonòmiques, diferents tipus de mesures destinades a suprimir o modificar traves, tràmits i altres impediments per al correcte i fluid exercici de l’activitat.

Serveis
 • Les empreses associades poden establir convenis de pràctiques en centres de Formació professional.
 • Cursos Formatius gratuïts, subvencionats per la Generalitat de Catalunya – Departament de Política Territorial – Direcció General Transport Terrestre.
 • Disposició de models de recursos i plecs de descàrrecs.
 • Assessorament sobre l’activitat.
 • Expedició de certificat de paralització, en cas de sinistre del vehicle de lloguer.
 • Encarament de fotocòpies de documentacions del vehicle: permís de circulació, fitxa tècnica i rebut assegurança de responsabilitat civil.
 • Informació periòdica i puntual d’instruccions, legislacions, normatives, i ordenances d’Aeroports, Foment, Interior, Indústria, Hisenda, Assegurances, Transports etc.
 • Convenis amb Corredories d’Assegurances i altres proveïdors específics del sector.

El nostre objectiu és defensar els interessos dels empresaris del sector del rent-a-car a Catalunya.

Objectius
 • Representar, gestionar, defensar i promoure els interessos professionals dels seus associats, en els seus aspectes generals i comuns, especialment en tot el relacionat amb l’administració i altres institucions públiques, així com amb les organitzacions de treballadors: Negociació de l’I Conveni Col·lectiu Laboral per al col·lectiu a Catalunya.
 • Renovació i adaptació dels Estatuts de l’Associació segons la Llei 4/2008 , de 24 d’abril, art. 311-9 del Codi Civil de Catalunya.
 • Cooperació amb l’Administració en la lluita contra qualsevol forma de delinqüència i frau fiscal.
 • Col·laboració amb les organitzacions de consumidors i usuaris en aquells temes que afecten a ambdues institucions.
 • Participació en les Juntes Arbitrals:
  • Transports de Catalunya
  • Agència Catalana de Consum – ACC
  • Consum Ajuntament de Barcelona
 • Intervenció en els convenis i conflictes col·lectius que puguin suscitar-se en l’àmbit de la seva competència, exercint les comeses que li atorguen les disposicions legals.
 • Limitació de l’intrusisme en el sector, denunciant a les empreses il·legals.

AEVAC © 2017 Carrer Londres, 31, Baixos, 08029-Barcelona. Tel. 93 439 38 80, e-mail: aevac@aevac.es

| Política Privacidad | Términos y Condiciones legales