Afiliació

Accedeixi a la informació d’afiliació en AEVAC

  • Sol·licitud d’ingrés.
  • Acceptació del cobrament de rebuts generats, per l’afiliació en AEVAC.
  • Llicència d’obertura atorgada per l’Ajuntament corresponent.
  • Documentació acreditativa de vehicle,  destí “Lloguer sense conductor” (Permís de circulació, fitxa tècnica i assegurança de responsabilitat civil)

L’Afiliació a l’Associació, comporta a l’empresa sol·licitant, el pagament inicial de dues quotes: Quota d’entrada + Quota del trimestre en curs.

Estant també  acceptada l’obligatorietat del pagament de les quotes successives, aprovades anualment per la Junta Directiva. Designades en proporció al número de vehicles de la flota, reflectit en l’escalat adjunt. Així mateix, l’impagat de dues quotes, serà causant de baixa en l’Associació.

Tarifes de Aevac

AEVAC © 2017 Carrer Londres, 31, Baixos, 08029-Barcelona. Tel. 93 439 38 80, e-mail: aevac@aevac.es

| Política Privacidad | Términos y Condiciones legales